Groepswonen

Groepswonen is er voor u als u een vorm van dementie heeft. Ons uitgangspunt is dat u een zo normaal mogelijk leven leidt, in een voor u prettige en veilige omgeving. We houden rekening met uw specifieke wensen en behoeftes. Kenmerk is dat we geen strakke regels en tijden hanteren. We gaan zo veel mogelijk uit van uw levensritme.

Groepswonen bij Bennema State is voor u, als u moeite heeft zelf regie te voeren. U komt in aanmerking voor Groepswonen als u een verpleeghuisindicatie heeft gekregen. U krijgt dan 24 uur per dag zorg, toezicht en begeleiding. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor alle medische zorg. De kosten worden vergoed door de Wlz (Wet Langdurige Zorg). Sommige diensten betaalt u zelf. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage.

Eigen zit-/slaapkamer en gezamenlijke huiskamer

U verblijft met nog vijf of zes bewoners in een woning en u heeft een eigen zit-/slaapkamer en badkamer. Maar ook een gezamenlijke huiskamer die u deelt met andere bewoners. Als u wilt, kunt u meehelpen met alledaagse klusjes, zoals was opvouwen of aardappels schillen. U krijgt 24 uur per dag, zeven dagen per week ondersteuning.